Jump to content

ལུས་འབྲེལ་གྱི་ཕོག་ཐུག་བཟོ་བ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
File:ལུས་འབྲེལ་གྱི་ཕོག་ཐུག་བཟོ་བ།.jpg

ལུས་འབྲེལ་གྱི་ཕོག་ཐུག་བཟོ་བ་ཞེས་པ་ནི་ཞེད་སྣད་སྐུལ་བ་དང་མཐོང་ཆུང་བྱས་པའི་འོག་བྱུང་བའི་ལུས་འབྲེལ་ལ་ཟེར།


གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]