Jump to content

ཆང་ས།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
File:ཆང་ས།.jpg

ཆང་ས་ནི་མི་སྒེར་དང་མི་སྒེར་བར་གཉེན་ཉེའི་འབྲེལ་བ་བཟོས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་མནའ་འབྲེལ་ལམ་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་གན་རྒྱ་ཞིག་རེད།

ལོ་རྒྱུས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ས་ཁམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཆོས་ལུགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]

"https://bo.wikipedia.org/w/index.php?title=ཆང་ས།&oldid=143024"ལས་སླར་རྙེད་སོང།