Jump to content

བཤང་སྒོའི་ཆགས་སྦྱོར།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

བཤང་སྒོའི་ཆགས་སྦྱོར་ཞེས་པ་ནི་ཕོ་མཚན་བཤང་སྒོའི་ནང་བཅུག་ནས་ཆགས་སྦྱོར་བྱེད་པའི་བྱ་སྤྱོད་ཞིག་རེད།


གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]