Jump to content

ཆགས་སྦྱོར་གྱི་ཨ་ལས་པད་གོག

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

ཆགས་སྦྱོར་གྱི་ཨ་ལས་པད་གོག་ཞེས་པ་ནི་མིའི་གཟུགས་དབྱིབས་དང་ཆེ་ཆུང་གཅིག་པ་དང་བཟོ་བལྟ་གཅིག་པ་ཡིན་པའི་ལག་གཡེམ་བྱེད་པའི་ཆགས་སྦྱོར་གྱི་མཁོ་ཆས་ཞིག་རེད།


གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]