ཆགས་སྤྱོད་ཀྱི་རྒྱུ་རྩལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

ཆགས་སྤྱོད་ཀྱི་རྒྱུ་རྩལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་རི་མོ་དང་བརྐོས་རིས་འདྲ་པར་ཟློས་གར་གྱི་རྒྱུ་རྩལརོལ་མོ་བརྩམ་བྱ་ལ་སོགས་ནས་ཆགས་སྤྱོད་ཀྱི་ངང་ཚུལ་བསྟོན་པར་ཟེར།

གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]