Jump to content

མལ་དི་ཝེསུ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

མལ་དིཝེསུ་(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ)ནི་ཨེ་ཤེ་ཡ་ཡི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་རེད། དེའི་རྒྱལ་ས་ནི་མ་ལེ་རེད།

མིང་འབྱུང་ཚུལ།

[རྩོམ་སྒྲིག]

མལ་དེ་ཝི་ནི་སྤྲོ་འཁྱམ་འགྲོ་སའི་མཚོ་གླིང་ཞིག་རེད་ལ། ཡུལ་མི་མང་ཆེ་བ་ཡི་སི་ལན་ཆོས་ལུགས་པ་ཡིན་ས་རེད་།

ལོ་རྒྱུས།

[རྩོམ་སྒྲིག]

ས་ཁམས།

[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔལ་འབྱོར།

[རྩོམ་སྒྲིག]

མི་འབོར།

[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།

[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།

[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།

[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།

[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།

[རྩོམ་སྒྲིག]