ལའོ་སུ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
LocationLaos.png

ལའོ་སུ་ངམ་ལ་འོ་གོ་(ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ)ནི་ཨེ་ཤེ་ཡ་ཡི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་རེད།

Template:Link FA