ལའོ་སུ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
ལའོ་སུ་ ནས་ཁ་ཕྱོགས་བསྐྱར་དུ་བཟོས་པ།
གནས་སྤོ། དཀར་ཆག, འཚོལ།
LocationLaos.png

ལའོ་སུ་ངམ་ལ་འོ་གོ་(ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ)ནི་ཨེ་ཤེ་ཡ་ཡི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་རེད།
Template:Link FA

"https://bo.wikipedia.org/w/index.php?title=ལའོ་སུ།&oldid=130476"ལས་སླར་རྙེད་སོང།