Jump to content

ཡོ་རོབ་གླིང་།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
ཨོའུ་གྲོའུ ནས་ཁ་ཕྱོགས་བསྐྱར་དུ་བཟོས་པ།

ཡོ་རོབ་གླིང་

ས་ཁམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]

Template:གླིང་