ཨལ་པ་ཉི་ཡ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
ཨར་པ་ཉི་ཡ། ནས་ཁ་ཕྱོགས་བསྐྱར་དུ་བཟོས་པ།

ཨལ་པ་ཉི་ཡ་(Republika e Shqipërisë)ནི་ཡོ་རོབ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་རེད། དེའི་རྒྱལ་ས་ནི་ཐིས་རན་རེད།