དན་མྲག

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
གནས་སྤོ། དཀར་ཆག, འཚོལ།
LocationDenmark.png


དན་མྲག་(Kongeriget Danmark)ནི་ཡོ་རོབ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་རེད། དེའི་རྒྱལ་ས་ནི་ཀའོ་པེན་ཧ་ཀེན་རེད།


"https://bo.wikipedia.org/w/index.php?title=དན་མྲག&oldid=130338"ལས་སླར་རྙེད་སོང།