འུན་ཤིང་ཀོང་ཇོ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
བཙན་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ།(དཀྱིལ)རྒྱ་མོ་བཟའ་འུན་ཤིང་ཀོང་ཇོ་(གཡས་)དང་བལ་མོ་བཟའ་ཁྲི་བཙུན།(གཡོན་)

རྒྱ་མོ་བཟའ་འུན་ཤིང་ཀོང་ཇོ་ཡང་ན་མུན་ཅང་ཀོང་ཅོའི་ནི་ཐང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་ཀྱི་ཐང་ཤིའན་ཙུང་ (唐太宗) ཀྱི་བུ་མོ་དང་བོད་ཀྱི་བཙན་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་བཙུན་མོ་ཞིག་རེད།