ཐང་རྒྱལ་རབས།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Tang Dynasty circa 700 CE.png

ཐང་རྒྱལ་རབས་(༦༡༨-༩༠༧)


ལོ་རྒྱུས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]