བལ་མོ་བཟའ་ཁྲི་བཙུན།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
བཙན་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ།(དཀྱིལ)འུན་ཤིང་ཀོང་ཇོ།(གཡས་)དང་བལ་མོ་བཟའ་ཁྲི་བཙུན།(གཡོན་)

བལ་མོ་བཟའ་ཁྲི་བཙུན་ནི་བལ་པོ་ཀྱི་ཀུང་ཅོ་དང་བོད་ཀྱི་བཙུན་མོ་ཞིག་རེད།

བལ་པོ་ཀྱི་མི་དབང༌འོད་ཟེར་གོཆ་ཀྱི་བུ་མོ་དང་བོད་ཀྱི་བཙན་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོཀྱི་བཙུན་མོ་ཞིག་རེད།