བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་སྲིད་འཛིན་ས་ཁོངས་ཀྱི་ཐོ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

ལོ་རྒྱུས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ས་ཁམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཁུལ། རྫོང་།
མིང་། Wylie རྐྱ་མི།
ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར། ཁྲིན་ཀོན་ཆུས། khrin kon chus 城关区
ལྷུན་གྲུབ་རྫོང་། lhun grub rdzong 林周县
འདམ་གཞུང་རྫོང་། 'dam gzhung rdzong 当雄县
སྙེ་མོ་རྫོང་། snye mo rdzong 尼木县
ཆུ་ཤུར་རྫོང་། chu shur rdzong 曲水县
སྟོད་ལུང་བདེ་ཆེན་རྫོང་། stod lung bde chen rdzong 堆龙德庆县
སྟག་རྩེ་རྫོང་། stag rtse rdzong 达孜县
མལ་གྲོ་གུང་དཀར་རྫོང་། mal gro gung dkar rdzong 墨竹工卡县
ནག་ཆུ་ས་ཁུལ། ནག་ཆུ་རྫོང་། nag chu rdzong 那曲县
ལྷ་རི་རྫོང་། lha ri rdzong 嘉黎县
འབྲི་རུ་རྫོང་། 'bri ru rdzong 比如县
གཉན་རོང་རྫོང་། gnyan rong rdzong 聂荣县
ཨ་མདོ་རྫོང་། a mdo rdzong 安多县
ཤན་རྩ་རྫོང་། shan rtsa rdzong 申扎县
སོག་རྫོང་། sog rdzong 索县
དཔལ་མགོན་རྫོང་། dpal mgon rdzong 班戈县
སྦྲ་ཆེན་རྫོང་། sbra chen rdzong 巴青县
ཉི་མ་རྫོང་། nyi ma rdzong 尼玛县
མཚོ་གཉིས་དོན་གཅོད་ཁྲུའུ། mtsho gnyis don gcod khru'u 双湖特别区
ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ། ཆབ་མདོ་རྫོང་། chab mdo rdzong 昌都县
འཇོ་མདའ་རྫོང་། 'jo mda' rdzong 江达县
གོ་འཇོ་རྫོང་། go 'jo rdzong 贡觉县
རི་བོ་ཆེ་རྫོང་། ri bo che rdzong 类乌齐县
སྟེང་ཆེན་རྫོང་། steng chen rdzong 丁青县
བྲག་གཡབ་རྫོང་། brag g-yab rdzong 察雅县
དཔའ་ཤོད་རྫོང་། dpa' shod rdzong 八宿县
མཛོ་སྒང་རྫོང་། mdzo sgang rdzong 左贡县
སྨར་ཁམས་རྫོང་། smar khams rdzong 芒康县
ལྷོ་རོང་རྫོང་། lho rong rdzong 洛隆县
དཔལ་འབར་རྫོང་། dpal 'bar rdzong 边坝县
ཉིང་ཁྲི་ས་ཁུལ། ཉིང་ཁྲི་ས་རྫོང་། nying khri rdzong 林芝县
ཀོང་པོ་རྒྱ་མདའ་རྫོང་། kong po rgya mda' rdzong 工布江达县
སྨན་གླིང་རྫོང་། sman gling rdzong 米林县
མེ་ཏོག་རྫོང་། me tog rdzong 墨脱县
སྤོ་མེས་རྫོང་། spo mes rdzong 波密县
རྫ་ཡུལ་རྫོང་། rdza yul rdzong 察隅县
སྣང་རྫོང་། snang rdzong 朗县
ལྷོ་ཁ་ས་ཁུལ། སྣེ་གདོང་རྫོང་། sne gdong rdzong 乃东县
གྲ་ནང་རྫོང་། gra nang rdzong 扎囊县
གོང་དཀར་རྫོང་། gong dkar rdzong 贡嘎县
ཟངས་རི་རྫོང་། zangs ri rdzong 桑日县
འཕྱོངས་རྒྱས་རྫོང་། 'phyongs rgyas rdzong 琼结县
ཆུ་གསུམ་རྫོང་། chu gsum rdzong 曲松县
མཚོ་སམད་རྫོང་། mtsho smad rdzong 措美县
ལྷོ་བྲག་རྫོང་། lho brag rdzong 洛扎县
རྒྱ་ཚ་རྫོང་། rgya tsha rdzong 加查县
ལྷུན་རྩེ་རྫོང་། lhun rtse rdzong 隆子县
མཚོ་སྣ་རྫོང་། mtsho sna rdzong 错那县
སྣ་དཀར་རྩེ་རྫོང་། sna dkar rtse rdzong 浪卡子县
གཞིས་ཀ་རྩེ་ས་ཁུལ། གཞིས་ཀ་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར། gzhis ka rtse grong khyer 日喀则市
རྣམ་གླིང་རྫོང་། rnam gling rdzong 南木林县
རྒྱལ་རྩེ་རྫོང་། rgyal rtse rdzong 江孜县
དིང་རི་རྫོང་། ding ri rdzong 定日县
ས་སྐྱ་རྫོང་། sa skya rdzong 萨迦县
ལྷ་རྩེ་རྫོང་། lha rtse rdzong 拉孜县
ངམ་རིང་རྫོང་། ngam ring rdzong 昂仁县
བཞད་མཐོང་སྨོན་རྫོང་། bzhad mthong smon rdzong 谢通门县
པ་སྣམ་རྫོང་། pa snam rdzong 白朗县
རིན་སྤུངས་རྫོང་། rin spungs rdzong 仁布县
ཁང་དམར་རྫོང་། khang dmar rdzong 康马县
གདིང་སྐྱེས་རྫོང་། gding skyes rdzong 定结县
འབྲོང་པ་རྫོང་། 'brong pa rdzong 仲巴县
གྲོ་མོ་རྫོང་། gro mo rdzong 亚东县
སྐྱིད་གྲོང་རྫོང་། skyid grong rdzong 吉隆县
གཉའ་ལམ་རྫོང་། gnya' lam rdzong 聂拉木县
ས་དགའ་རྫོང་། sa dga' rdzong 萨嘎县
གམ་པ་རྫོང་། gam pa rdzong 岗巴县
མངའ་རིས་ས་ཁུལ། སྒར་རྫོང་། sgar rdzong 噶尔县
སྤུ་ཧྲེང་རྫོང་། spu hreng rdzong 普兰县
རྩ་མདའ་རྫོང་། rtsa mda' rdzong 札达县
རུ་ཐོག་རྫོང་། ru thog rdzong 日土县
དགེ་རྒྱས་རྫོང་། dge rgyas rdzong 革吉县
སྒེར་རྩེ་རྫོང་། sger rtse rdzong 改则县
མཚོ་ཆེན་རྫོང་། mtsho chen rdzong 措勤县

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]


ཟིན་ཐོའམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]