Jump to content

ལ་པ་ས་

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

ལ་པ་སི་(La Paz)ནི་བྷོ་ལི་ཝི་ཡ་ཡི་རྒྱལ་ས་དང་ལ་པ་སི་དེ་པར་ཏ་མེན་ཏོ་རྒྱལ་ས་རེད།གཛམ་གླིང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱལ་ས་མཐོ་ཤོས་རེད།(3600m)

མིང་འབྱུང་ཚུལ།[རྩོམ་སྒྲིག]

ལོ་རྒྱུས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ས་ཁམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔལ་འབྱོར།[རྩོམ་སྒྲིག]

མི་འབོར།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]


ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]

"https://bo.wikipedia.org/w/index.php?title=ལ་པ་ས་&oldid=125601"ལས་སླར་རྙེད་སོང།