Jump to content

ཧྭང་ཞན་ཧྥན་

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
ཧྭང་ཞན་ཧྥན་

ཧྭང་ཞན་ཧྥན་(རྒྱ་སྐད: 黄现璠)་ཁོང་ནི་རྒྱ་ནག་གི་ལོ་རྒྱུས་རིག་པ་བ་དང་། མི་རིགས་རིག་པ་བ་དང་། སློབ་དཔོན་དང་། མི་རིགས་རིག་པའི་མཁས་པ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ལས་འགུལ་མཁན་ཞིག་ཡིན། ཁོང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་མི་རིགས་རིག་པའི་སློབ་གྲྭ་ཐོག་མ་ "བཱ་གུའི་སློབ་གྲྭ་" དང་། ད་ལྟའི་ལོ་རྒྱུས་རིག་པའི་སློབ་གྲྭ་ "ཝུན་ནུའི་སློབ་གྲྭ་" ཐོག་མ་གསར་འཛུགས་གནང་ཡོད། "བྲན་གཡོག་མེད་པའི་སློབ་གྲྭ་" ནི་རྒྱ་ནག་གི་ད་ལྟའི་ལོ་རྒྱུས་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་ཁྲོད་ཀྱི་བསམ་བློ་རླབས་ཆེན་ཞིག་ཡིན།