ལྷ་མེད་སྨྲ་བ་པོ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

ལྷ་མེད་སྨྲ་བ་པོ་ཁྱབ་ཆེ་བའི་ངོས་ནས་བརྗོད་ན་འཚོ་གནས་དང་ལྷ་སོགས་ལ་དད་པ་མི་བྱེད་པར་ཟེར།

ལོ་རྒྱུས།[རྩོམ་སྒྲིག]

གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]