ཆོས་དད་རང་མོས།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

ཆོས་དད་རང་མོས་ཞེས་པ་ནི་མི་གཅིག་སྤྱི་ཚོགས་སྟེང་ཆོས་ལུགས་ཞིག་ལ་རང་མོས་ཐོག་ནས་དད་པ་བྱེད་པ་དང་ སྤྱི་ཚོགས་ཐོག་མཛེམ་བག་མེད་པར་ཆོས་ལུགས་དེའི་བྱེད་སྒོ་འམ་རྒྱུན་སྲོལ་ལ་སོགས་ལ་བཞུགས་ཆོག ཡང་མིན་ན་མི་གཅིག་ཆོས་ལུགས་གང་འདྲ་ཞིགལའང་དད་མོས་མི་བྱེད་པར་དེར་སྤྱི་ཚོགས་ཐོག་མཐོང་ཆུང་འམ་ངོ་ཅི་ཡང་ཚ་མི་དགོས་པར་ཟེར།

ལོ་རྒྱུས།[རྩོམ་སྒྲིག]

གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]