Jump to content

ཡན་ཨན།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

ཡན་ཨན་(རྒྱ་སྐད།:延安)ནི་ཧྲའན་ཤིའི་ཞིང་ཆེན་གྱི་གྲོང་རྡལ་གཅིག་རེད།

ལོ་རྒྱུས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ས་ཁམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

སྐྱེལ་འདྲེན།[རྩོམ་སྒྲིག]

མི་འབོར།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]

"https://bo.wikipedia.org/w/index.php?title=ཡན་ཨན།&oldid=123650"ལས་སླར་རྙེད་སོང།