ཞུས་ཀྲོའུ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
File:ཞུས་ཀྲོའུ།.jpg
ཞུས་ཀྲོའུ།

ཞུས་ཀྲོའུ་(རྒྱ་སྐད།: 株洲)ནི་ཧུའུ་ནན་ཞིང་ཆེན་གྱི་གྲོང་རྡལ་ཞིག་རེད།

ལོ་རྒྱུས།[རྩོམ་སྒྲིག]

སྐྱེལ་འདྲེན།[རྩོམ་སྒྲིག]

མི་འབོར།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]


ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]