Jump to content

ཚའོ་ཞུའེ་ཆིང་།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
ཚའོ་ཞུའེ་ཆིང་།

ཚའོ་ཞུའེ་ཆིང་(རྒྱ་སྐད།: 曹雪芹)ནི་རྒྱ་ནག་གིས་རྩོམ་པ་པོ་ཞིག་རེད།

མི་ཚེ།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]


ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]