Jump to content

པཱར།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

པཱར་(bar)ནི་ཚད་འཇལ་བྱེད་ཀྱི་སྡེ་ཚན་གཅིག་རེད།

༡པཱར། = ༡/༡༠༠༠སྟོང་པཱར།(kbar) = ༡༠༠༠ཧའོ་པཱར།(mbar)

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]

"https://bo.wikipedia.org/w/index.php?title=པཱར།&oldid=120870"ལས་སླར་རྙེད་སོང།