Jump to content

ཐའེ་ཧུའུ་མཚེའུ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
ཐའེ་ཧུའུ་མཚེའུ།

ཐའེ་ཧུའུ་མཚེའུ་(རྒྱ་སྐད།: 太湖)ནི་ཅང་སུའུ་ཞིང་ཆེན་དང་ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ཆེན་གྱི་མཚེའུ་ཞིག་རེད།

ལོ་རྒྱུས།[རྩོམ་སྒྲིག]

གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]