Jump to content

ཏའོ་ཀྭང་། (གོང་མ།)

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
ཏའོ་ཀྭང་།

གོང་མ་ཏའོ་ཀྭང་(༡༧༨༢-​༡༨༥༠)(རྒྱ་སྐད།: 道光帝)ནི་ཆིང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་གོང་མ་ཞིག་རེད།

མི་ཚེ།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག:

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]