ཁམས།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
ཁམས

ཁམས

གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

== ལོ་རྒྱུས། ==ནང་ཆེན་རྒྱལ་རབས

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་[རྩོམ་སྒྲིག]


ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]

"https://bo.wikipedia.org/w/index.php?title=ཁམས།&oldid=132142"ལས་སླར་རྙེད་སོང།