ཀརྨ་བསྟན་སྲུངས་དབང་པོ་

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

སྡེ་པ་ཞིང་ཤག་པ་ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེ་ལ་བུ་དགུ་ཡོད་པ་ལས། ཀརྨ་མཐུ་སྟོབས་རྣམ་རྒྱལ། ཀུན་སྤངས་ལྷ་དབང་རྡོ་རྗེ། ཀརྨ་བསྟན་སྲུངས་དབང་པོ་གསུམ་ནི་སྐད་གྲགས་ཆེ་ཞིང་། དཔའ་རྩལ་བློ་གྲོས་ལྡན་པ་ཡིན་ཞེས་ཀརྨ་བསྟན་སྐྱོང་དབང་པོའི་ཁྲིམས་ཡིག་གི་འགོར་ཡོད་པའི་གླེང་གཞིར་གསལ་ཞིང་། དེ་མིན་ཀརྨ་བསྟན་སྲུངས་དབང་པོའི་དམིགས་བསལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་གསལ་བར་འཁོད་པ་ཞིག་མ་མཐོང་ལགས།
དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་༽ནས་བཏུས།