Jump to content

ཀའོ་ཆིའུ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
File:ཀའོ་ཆིའུ།.jpg
ཀའོ་ཆིའུ།

ཀའོ་ཆིའུ་(རྒྱ་སྐད།:高俅)ནི་༼ཆུ་ངོགས་གཏམ་རྒྱུད་༽ནང་གི་མི་སྣ་གཅིག་རེད།


མིང་འབྱུང་ཚུལ།

[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།

[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།

[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།

[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།

[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།

[རྩོམ་སྒྲིག]