༄༅།། ཤི་ལོག

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
གནས་སྤོ། དཀར་ཆག, འཚོལ།

བོད་གཞུང་ཟློས་གར་ཚོགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་དོན་བསྡུས་དང་མཇུག་རྩོམ།

ཤི་ལོག་(ཨུ་རུ་སུའི་སྐད།: Воскресение, Voskreseniye)

གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]