Wikipedia:Administrators

ཡོང་ཁུངས་WikipediaNo admins currently.

ད་ལྟའི་དོ་དམ་མི་སྣ་(༡) :

ཁོངས་མི། ནུས་ཤུགས།
དོ་དམ་མི་སྣ་ གཙོ་བོའི་མ་ལག་ གསར་བསྐྲུན།
Viskonsas (ངའི་བྱས་རྗེས།)