Jump to content

User:唐吉訶德的侍從

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

༢༠༢༤་༠༧་༡༥་༡༩:༥༨་གཟའ་ཟླ་བ།

དུས་ཚོད།
༢༠༢༤ ཟླ་བདུན་པ།
གཟའ་མིག་དམར།
༠༣:༥༨
༡༩:༥༨ UTC
པ་པེལ་སྤྱོད་མའི་གནས་ཚུལ་
bo-0 སྤྱོད་མི་འདིས་བོད་སྐད་ཅུང་ཙམ་ལས་མི་ཤེས་
cdo-N Cī ciáh ê̤ṳng-hô gì mū-ngṳ̄Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄.
茲隻用戶其母語閩東語
nan-3 Chit-ê iōng-chiá tha̍k-siá Bân-lâm-gú ê lêng-le̍k sī ko-kip.
zh-4 这位用户的中文达到接近母语水平
en-2 This user has intermediate knowledge of English.
ja-1 この利用者は初級日本語ができます。
སྤྱོད་མིའི་སྐད་ཡིག་

I'm attracted by beautiful scenery in Tsinghai-Tibetan Plateau and the unique culture atmosphere there. But it's a pity that I cannot speak Tibetan laguage.