Jump to content

User:གངས་ལྗོངས་ཀྱི་བུ་མོ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
bo བཀོལ་མི་འདི་ནི་བོད་རིགས་དང་བོད་སྐད་སྨྲ་མཁན་ཞིག་རེད།
en-3 This user is able to contribute with an advanced level of English.
༡+ བཀོལ་སྤྱོད་པ་དེས་ཝེ་ཁེ་རིག་མཛོད་ སྟེང་རྩོམ་ཡིག་ ལྷག་ཙམ་ལེགས་སྐྱེས་སུ་ཕུལ།.


File:ཧའོ་ནན་ཞིང་ཆེན། ༡.JPG