User:གངས་ལྗོངས་ཀྱི་བུ་མོ།

    ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
    bo བཀོལ་མི་འདི་ནི་བོད་རིགས་དང་བོད་སྐད་སྨྲ་མཁན་ཞིག་རེད།
    en-3 This user is able to contribute with an advanced level of English.
    ༡+ བཀོལ་སྤྱོད་པ་དེས་ཝེ་ཁེ་རིག་མཛོད་ སྟེང་རྩོམ་ཡིག་ ལྷག་ཙམ་ལེགས་སྐྱེས་སུ་ཕུལ།.