Jump to content

Talk:སློབ་དཔོན་ཐུ་མི་སམ་བྷོ་ཊ།

Page contents not supported in other languages.
ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

བོད་མི་དམངས་ནི་མུན་ནག་གི་ཀློང་དུ་བཚུད་ཡོད་ལ་ ཉེ་ལམ་རྒྱ་ཡི་བཙན་ཚུལ་བྱས་ནས་བོད་ཡིག་མེད་པ་བཟོ་ཞིན་འདུག་པས་བོད་མི་དམངས་རྣམས་མཐུན་བསྒྲིལ་བྱེད་