Talk:ཇོ་ནང་པ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

ཇོ་ནང་པའི་ཁུང་ཡོ་མོའི་ཡན་བླ་མ་གསུམ་བགྲང་དགོས། ཁ་ཆེའི་པན་ཆེན་དང་། བླ་མ་རྗེ་སྒོམ་པ་དང་། བླ་མ་སྒྲོ་སྟོན་གནམ་བརྩེགས་སོགས་ཡོད་ལགས།