Jump to content

ཨལ་བྷེར་ཀ་མུས།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
File:ཨལ་བྷེར་ཀ་མུས།.jpg
ཨལ་བྷེར་-ཀ་མུས།

ཨལ་བྷེར་ཀ་མུས་(ཧྥ་རན་སིའི་སྐད།: Albert Camus)ནི་ཧྥ་རན་སིའི་རྩོམ་པ་པོ་ཞིག་རེད།

མི་ཚེ།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]


ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]