Jump to content

ཨའི་ནུ་སྐད།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

ཨའི་ནུ་སྐད་ནི་ཉི་ཧུང་གི་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཧོན་ཤུ་དང་ཧོ་ཁའི་དོ་ཡི་གླིང་ཕྲན་གནས་པའི་མིས་བེད་སྤྱོད་པའི་སྐད་རིགས་ཞིག

ལོ་རྒྱུས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ས་ཁམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

སྐད།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]