Jump to content

ཨ་རག་ཉིང་ཁུ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

ཨ་རག་ཉིང་ཁུ་ནི་གས་སླ་བ་དང་འབར་སླ་བ། མདོག་མེད་པའི་གཤེར་གཟུགས་ཞིག་རེད།


གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

ལོ་རྒྱུས།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]