ཧྥེ་ཚི་ལོ་དབྱི་གཙང་པོ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

ཧྥེ་ཚི་ལོ་དབྱི་གཙང་

གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

མཚོན་རྟགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]


ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག:

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]