Jump to content

ཧོ་ནོ་ལུ་ལུ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
ཧོ་ནོ་ལུ་ལུ།

ཧོ་ནོ་ལུ་ལུ་(དབྱིན་ཇིའི་སྐད།: Honolulu)ནི་ཨ་མེ་རི་ཁ་རྒྱལ་ཕྲན་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གྲོང་རྡལ་ཞིག་རེད།

ལོ་རྒྱུས།

[རྩོམ་སྒྲིག]

སྐྱེལ་འདྲེན།

[རྩོམ་སྒྲིག]

མི་འབོར།

[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།

[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།

[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག

[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།

[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།

[རྩོམ་སྒྲིག]