སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཨང་ལྔ་པ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཨང་ལྔ་པ་ནི་ཧྥ་རན་སིའི་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལ་ལུགས་འཛིན་མཁན་ཨང་ལྔ་པ་༡༩༥༨ལོའི་ཟླ་བ་བཅུ་པའི་ཚེས་༤ཉིན་ངོ་སྤྲོད་བྱས་པ་ཞིག་རེད།

གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]