Jump to content

སྙིང་།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

སྙིང་། ནི་འཁོར་སྐྱོད་མ་ལག་གི་དབང་པོ་ཞིག་དང་།ཁྲག་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་འགན་འཁུར་།

གསལ་བཤད།

[རྩོམ་སྒྲིག]

ལོ་རྒྱུས།

[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།

[རྩོམ་སྒྲིག]


ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།

[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག

[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།

[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།

[རྩོམ་སྒྲིག]
"https://bo.wikipedia.org/w/index.php?title=སྙིང་།&oldid=138586"ལས་སླར་རྙེད་སོང།