སྒྱུ་རྩལ་གྱི་བྱུང་ཚུལ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

སྒྱུ་རྩལ་གྱི་བྱུང་ཚུལ་ནི་མངོན་སུམ་གྱི་སྒྱུ་རྩལ་དཔེར་ན་ཚོན་རིས་ལག་རྩལ་དང་རྐོས་དཀྲོལ་ལག་རྩལ་ཨར་ལས་ལག་རྩལ་གྱི་བྱུང་ཚུལ་བཤད་པ་།


གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

ལོ་རྒྱུས།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]