སྐྱུར་ཙི་ཆེན་པོ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Citrus grandis - Honey White.jpg

སྐྱུར་ཙི་ཆེན་པོ་ནི་ཤིང་ཏོག་རིགས་གཅིག་རེད།

ལོ་རྒྱུས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]