སྐད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་རིག་པ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

སྐད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་ནི་སྐད་རིགས་ཀྱི་འབྱུང་འཁུངས་དང་སྤྱོད་ཚུལ་སོགས་ལ་འདྲི་རྩད་བྱེད་པའི་རིག་པ་ཞིག

གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]