སི་ཀ་པི་ནོ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
File:སི་ཀ་པི་ནོ།.jpg

སི་ཀ་པི་ནོ་ནི་ཀོ་མེ་དི་ཡ་དེལ་ཨར་ཏེའི་ནང་གི་གལ་ཆེའི་མི་སྣ་རེད།

གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]


ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]