Jump to content

ས་སྐྱ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
ས་སྐྱ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

ས་སྐྱ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་༼༡༣༡༢-༡༣༧༥༽ནི་ས་སྐྱ་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཞིག་རེད། ས་སྐྱ་ཁྲི་འཛིན་སྐུ་ཕྲེང་༡༤་པ་རེད། བཟང་པོ་དཔལ་གྱི་བུ་ཞིག་རེད། ༼རྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལོང༽གྱི་རྩོམ་པ་པོ་རེད།

སྔོན་མ།
འཇམ་དབྱངས་དོན་ཡོད་རྒྱལ་མཚན།
ས་སྐྱ་ཁྲི་འཛིན།
༡༣༤༤-༡༣༤༧
རྗེས་ལ།
ཏ་དབེན་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན།