ས་མོའ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia
File:National Anthem of Samoa சமோவா தேசிய கீதம் (வாத்தியம்).webm
National Anthem of Samoa சமோவா தேசிய கீதம் (வாத்தியம்)

ས་མོའ་(Independent State of Samoa)ནི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་གླིང་ཆེན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་རེད། དེའི་རྒྱལ་ས་ནི་ཨ་པི་ཡ་རེད།

མིང་འབྱུང་ཚུལ།[རྩོམ་སྒྲིག]

ལོ་རྒྱུས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ས་ཁམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔལ་འབྱོར།[རྩོམ་སྒྲིག]

མི་འབོར།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག།[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]

"https://bo.wikipedia.org/w/index.php?title=ས་མོའ།&oldid=139743"ལས་སླར་རྙེད་སོང།