Jump to content

ས་ཁམས་རིག་པ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

ས་ཁམས་རིག་པ་ནི་ས་ལྒང་དང་ས་གཞིའི་དབྱིབས་ས་གནས་ཁག་དུ་གནས་མཁན་བཅས་ཤེས་གཏོགས་བྱེད་ཆེད་ཞིག་ཡིན།

གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

ལོ་རྒྱུས།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]


ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]