Jump to content

ཤུ་མོ་ཟ་

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ལས། [2852] སྔོ་སྨན་གྱི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རོ་ཁ། ཞུ་རྗེས་བསིལ། ནུས་པས་གློ་བའི་རྣག་ཁྲག་སྐེམ། འཁྲུ་བ་གཅོད།[༡]

  1. http://dictionary.thlib.org/internal_definitions/public_term/20419?list_view=true&mode=browse