Jump to content

ཤི་བ།

ཡོང་ཁུངས་Wikipedia

ཤི་བ་ནི་སྐྱེ་དངོས་སམ་མི་ཚེ་རྫོགས་པར་ཟེར།

གསལ་བཤད།[རྩོམ་སྒྲིག]

པར་རིས་བར་འཁྱམས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཟིན་ཐོ་འམ་དཔྱད་གཞི།[རྩོམ་སྒྲིག]

དཔྱད་གཞིའི་དཀར་ཆག[རྩོམ་སྒྲིག]

ད་དུང་གཟིགས།[རྩོམ་སྒྲིག]

ཕྱི་ཕྱོགས་དྲ་མཐུད།[རྩོམ་སྒྲིག]

"https://bo.wikipedia.org/w/index.php?title=ཤི་བ།&oldid=140592"ལས་སླར་རྙེད་སོང།